Qui som

SODEPAU és una organització laica, fundada el 1993 per diverses persones i grups que treballaven en la solidaritat internacional i el suport a processos de desenvolupament local i comunitari a països d’Àfrica del Nord, Pròxim Orient, Amèrica Central i del Sud. Actualment, el treball de l’entitat està centrat en l’Àrea mediterrània, en especial en els països del Magreb i del Mashreq.

Les característiques més notables de Sodepau les podem trobar en la seva metodologia, referents teòrics, organització interna, i implicació política-social:

Suport a processos participatius, basats en l’autoorganització i autogestió que afavoreixen el desenvolupament local en les àrees geogràfiques on duem a terme projectes de cooperació.

La cooperació entesa, com a mitjà per afavorir processos d’alliberament, de millora del benestar i la felicitat de les poblacions amb les quals es col.labora.

Referents teòrics i crítics relacionats no solament amb una tradició de pensament d’esquerres crítica i llibertària d’arrel europea, sinó molt oberta i permeada per altres corrents de pensament pròpies i molt vinculades a l’especificitat filosòfica i cultural dels països i regions geogràfiques d’arreu del món.

Una tradició laïca oberta al diàleg interreligiós i espiritual, amb un gran respecte per les tradicions i la diversitat de civilitzacions.

Una ferma convicció en les possibilitats i l’efectivitat de la solidaritat internacionalista, viscuda com a acció política, com a convicció ideològica i com a vivència personal.

Compromesos amb la realitat política i social de Catalunya.

Implicació, participació i suport als moviments socials catalans, europeus i mediterranis de caràcter reivindicatiu, transformador i crític.

Impregnada per una convicció clara i compromesa en la defensa de la terra com a patrimoni ecològic universal, i expressió del nostre arrelament a un país, a una terra entre el Pirineu i la Mediterrània.

Convençuda de la necessitat d’acabar amb les estructures patriarcals, i les seves manifestacions institucionals, culturals, polítiques i ideològiques, per avançar en les relacions de gènere.

Una estructura organitzativa interna participativa i flexible, basada en el treball per comissions i espais de reflexió i debat.

ACTIVITATS PRINCIPALS

Promoció i defensa dels drets humans. Entenem per drets humans tots aquells drets econòmics, socials i polítics inalienables i que permeten una vida justa per a totes les persones independentment de races, gènere, llengua, religió, etc…

Suport a processos de transició democràtica i a totes aquelles iniciatives de recuperació de la memòria històrica. Pensem que no és possible construir una societat veritablement democràtica si es fonamenta en l’acceptació d’una sistemàtica vulneració dels drets humans més elementals i en el silenci còmplice. Al llarg dels darrers anys s’ha treballat de forma específica el cas de la revolució popular a Síria.

Foment del coneixement de les realitats socials, polítiques, econòmiques i culturals dels diversos països de la ribera sud del Mediterrani a Catalunya.

Promoció del diàleg i de l’establiment de llaços i ponts entre els moviments socials catalans i els de la ribera sud del Mediterrani.

Lluita contra la islamofòbia. Donat que està molt arrelada inconscientment en les mentalitats de la nostra societat i dibuixa un projecte de societat racista, excloent, classista i insolidària.

Solidaritat amb Palestina i denúncia de l’ocupació de Palestina per l’Estat d’Israel. Participació en el BDS. Aquest és un dels objectius referents de la nostra acció ja que no és possible un Mediterrani democràtic, desmilitaritzat i en pau, sense la fi de l’ocupació.

Les eines que emprem per dur a terme els objectius de SODEPAU són les següents:

- Organització d’activitats de formació: ara sobretot organitzem formacions a partir de cine-fòrums vinculats a la difusió i projecció de pel.lícules i documentals de diferents autores, directors i directores de la Mediterrània.

- Ús dels mitjans audiovisuals: producció de documentals, com“Cançó per a Amine” sobre els desapareguts d’Algèria. I altres documentals que o bé produïm, o col.laborem a difondre, com ara amb el documental DIXAN (2017).

-Manifestacions culturals: la més important i significativa que organitza SODEPAU és la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani (amb la col.laboració de la Filmoteca de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, IEMED, ICEC). Una Mostra que amb 11 edicions ja forma part dels Festivals de Cinema consolidats a la ciutat de Barcelona. Moltes de les pel.lícules i documentals que es projecten en la Mostra passen més tard pel circuit de Cineclubs de Catalunya gràcies a la col.laboració de la Federació Catalana de Cineclubs. També col.laborem habitualment amb Centre Cívic La Sedeta i el seu cicle de solidaritat amb la Mediterrània (a nivell de tot el Districte de Gràcia), Casa Elizalde, Zum-Zeig cinema cooperatiu, 

- Pàgina web i blog: des d’on publiquem materials diversos per incentivar el coneixement, la reflexió i el debat sobre els països i pobles de la Mediterrània i Àsia Menor, la reflexió política, geopolítica i geoestratègica.

- Participació en plataformes ciutadanes, campanyes i/o xarxes d’entitats nacionals, estatals i internacionals:  Hem participat a la Plataforma Aturem la Guerra; Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Estatal); Xarxa de Turisme Solidari de la mediterrània; Federació Euromediterrània contra les Desaparicions Forçoses; Federació Catalana d’Ongs pel desenvolupament, Xarxa d’Economia Social, Xarxa Cornisa (Magrib), Xarxa d’Enllaç amb Palestina, Palestina al Cor, Xarxa de Cultures Solidàries.

Actualment col.laborem amb Comitès i grups de solidaritat amb la revolució i la democratització a Síria; amb el With Catalonia (solidaritat internacional amb la República catalana)

Per a fer tot això, col·labora amb nosaltres, participa en aquestes activitats, associat a SODEPAU pagant una quota semestral, o aportant la teva col.laboració implicant-te en la feina que duem a terme.

Anuncis
%d bloggers like this: