Qui som

SODEPAU és una organització laica, fundada el 1993 per diverses persones i grups que treballaven en la solidaritat internacional i el suport a processos de desenvolupament local i comunitari a països d’Àfrica del Nord, Pròxim Orient, Amèrica Central i del Sud. Actualment, el treball de l’entitat està centrat en l’àrea mediterrània, en especial en els països del Magreb i del Mashreq.

Des de l’any 1994 formem part de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament.

Les característiques més notables de Sodepau les podem trobar en la seva metodologia, referents teòrics, organització interna, i implicació política-social:

Suport a processos participatius, basats en l’autoorganització i autogestió que afavoreixen el desenvolupament local en les àrees geogràfiques on duem a terme projectes de cooperació.

La cooperació entesa, com a mitjà per afavorir processos d’alliberament, de millora del benestar i la felicitat de les poblacions amb les quals es col.labora.

Referents teòrics i crítics relacionats no solament amb una tradició de pensament d’esquerres crítica i llibertària d’arrel europea, sinó molt oberta i permeada per altres corrents de pensament pròpies i molt vinculades a l’especificitat filosòfica i cultural dels països i regions geogràfiques d’arreu del món.

Una tradició laïca oberta al diàleg interreligiós i espiritual, amb un gran respecte per les tradicions i la diversitat de civilitzacions.

Una ferma convicció en les possibilitats i l’efectivitat de la solidaritat internacionalista, viscuda com a acció política, com a convicció ideològica i com a vivència personal.

Compromesos amb la realitat política i social de Catalunya.

Implicació, participació i suport als moviments socials catalans, europeus i mediterranis de caràcter reivindicatiu, transformador i crític.

Impregnada per una convicció clara i compromesa en la defensa de la terra com a patrimoni ecològic universal.

Convençuda de la necessitat d’acabar amb les estructures patriarcals, i les seves manifestacions institucionals, culturals, polítiques i ideològiques, per avançar en les relacions de gènere.

Una estructura organitzativa interna participativa i flexible, basada en el treball per comissions i espais de reflexió i debat.

ACTIVITATS PRINCIPALS

Promoció i defensa dels drets humans. Entenem per drets humans tots aquells drets econòmics, socials i polítics inalienables i que permeten una vida justa per a totes les persones independentment de races, gènere, llengua, religió, etc…

Suport a processos de transició democràtica i a totes aquelles iniciatives de recuperació de la memòria històrica. Pensem que no és possible construir una societat veritablement democràtica si es fonamenta en l’acceptació d’una sistemàtica vulneració dels drets humans més elementals i en el silenci còmplice.

Foment del coneixement de les realitats socials, polítiques, econòmiques i culturals dels diversos països de la ribera sud del Mediterrani a Catalunya.

Promoció del diàleg i de l’establiment de llaços i ponts entre els moviments socials catalans i els de la ribera sud del Mediterrani.

Lluita contra la islamofòbia. Donat que està molt arrelada inconscientment en les mentalitats de la nostra societat i dibuixa un projecte de societat racista, excloent, classista i insolidària.

Solidaritat amb Palestina i denúncia de l’ocupació de Palestina per l’estat d’Israel.Aquest és un dels objectius preferents de la nostra acció ja que no és possible un Mediterrani democràtic, desmilitaritzat i en pau.

Les eines que emprem per dur a terme els objectius de SODEPAU són les següents:

- Organització d’activitats de formació: Escola d’estiu la Plana, curs “Islam als mitjans de comunicació”, tallers, xerrades, jornades com “Construïm un espai mediterrani per la pau, la justícia i la dignitat dels pobles”, i conferències.

- Ús dels mitjans audiovisuals: producció del documental “Cançó per a Amine” sobre els desapareguts d’Algèria organització de la Mostra de cinema àrab i Mediterrani.

- Manifestacions culturals: Marató cultural “Marhaba Palestina”, participació en Xarxa de Cultures Solidàries- organització de concerts i gires, col·laboració en la producció de l’obra de teatre Rosella, etc.

- Exposicions: Palestina, Marroc, Pròxim Orient.

- Estades Solidàries: Marroc, Kurdistan, Istambul i Palestina i participació en la Xarxa de Turisme Solidari de la Mediterrània (ARMEDT)

- Pàgina web: una finestra oberta al món on ens expliquem i difonem el nostre pensament.

- Participació en plataformes ciutadanes, campanyes i/o xarxes d’entitats nacionals, estatals i internacionals: Plataforma Aturem la Guerra; Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Estatal); Xarxa de Turisme Solidari de la mediterrània; Federació Euromediterrània contra les Desaparicions Forçoses; Federació Catalana d’Ongs pel desenvolupament, Xarxa d’Economia Social, Xarxa Cornisa (Magrib), Xarxa d’Enllaç amb Palestina, Palestina al Cor, Xarxa de Cultures Solidàries.

Per fer tot això, col·labora amb nosaltres, participa en aquestes activitats, associa’t a SODEPAU pagant una quota semestral (gaudiràs de descomptes en les estades solidàries, la compra d’artesania de les cooperatives del Marroc, classes de darija i altres activitats.

Anuncis
%d bloggers like this: